Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Normiranci od 01.01.2018 dalje – brez velikih sprememb

Kot veste, so normiranci davčni zavezanci, ki svojo davčno osnovo za izračun davka od dejavnosti oziroma od dohodkov pravnih oseb ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Takšna oblika obdavčitve je predvsem primerna za storitvene dejavnosti ,kjer ni materialnih stroškov in ni veliko investicij.

Ne spreminja se višina normiranih odhodkov, prav tako obdavčitev ostaja cedularna.

Spremembe so naslednje:

  • prihodki v dveh zaporednih letih ne smejo preseči 300.000 evrov
  • prihodki povezanih oseb se seštevajo (npr.:zavezanec, ki ima več podjetji razen če bo znal razložiti poslovno upravičenost takšnega poslovanja, žena preko normiranega sp fakturira moževem d.o.o….)
  • absolutna višina normiranih odhodkov ( pri popoldanskem s.p. je 40.000 evrov, pri navadnem s.p. ali pri popoldanskem, kjer je oseba v delovnem razmerju pa 80.000 evrov).

 

Pomembno za delodajalce

21-tega januarja 2018 so začele veljati nekatere spremembe zakona o urejanju trga dela, ki zadevajo prijave delavcev na zavodu in njihove pravice.

Povzemamo dve najpomembnejši:

  • Odpuščeni delavec se mora v evidenci iskalcev zaposlitve na zavodu za zaposlovanje vpisati že v treh delovnih dneh po prejemu odpovedi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti.
  • Če se delavec v tem roku ne prijavi na zavodu prve tri mesece prejema nižje nadomestilo za brezposelnost (60%).
  • Prejemniki nadomestila z nižjo in srednjo izobrazbo, ki se bodo zaposlili za polni delovni čas že v času prejemanja nadomestila, bodo za spodbudo še naprej prejemali 20 % zadnjega izplačanega neto nadomestila.