Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Napotitve iz Slovenije (A1-obrazec)

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1, s katerim delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Od 01.01.2018 je na portalu e-VEM vzpostavlejna vloga za pridobitev in za predčasno prekinitev potrdila A1.

Če vloge za pridobitev potrdila A1 prek portala e-VEM ne boste urejali sami ( zakoniti zastopnik podjetja), uredite pooblastila za vaše pooblaščene osebe oz. pooblastite  (računovodski servis), ki bo v vašem imenu urejal te vloge in vam pomagal pri pridobitvi potrdila.

POMEMBNO: ZZZS mora izdati potrdilo v roku 5 dni od prejema popolne vloge. Lahko se zgodi ,da potrdila v zadnjem trenutku ne bo mogoče pridobiti. Če načrtujete opravlajti storitve v drugi državi članici morate na to misliti prej!

Pogoji za pridobitev:

ZZZS preveri , če vlagatelj izpolnjuje pogoje pri naslednjih instiucijah

  • Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
  • Finančne uprave Republike Slovenije (FURS),
  • Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) ter
  • podatke svojih evidenc (evidenca obveznih zavarovanj in izdanih potrdil A1).

ZZZS bo preveril, če imate poravnane vse prispevke in davke, ste vpisani v Poslovni register Slovenije (najmanj 2 meseca), imate transakcijski račun, ki je odprt v skladu z zakonom in ni blokiran, imate ustrezno številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji, niste kršili pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ste v opazovanem obdobju predlagali obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja.

Vlogi je potrebno priložiti pogodbo o zaposlitvi (v primeru, če je napoten delavec) in pogodbo o izvajanju gradbenih del.

Če se delo v drugi državi članici predčasno prekine zaradi različnih razlogov, prelagamo oddajo vloge za prekinitev potrdila A1, kajti delavec ima lahko v istem obdobju veljavno samo eno potrdilo.

Več si lahko preberete na povezavi: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).