Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS

Finančna uprava RS je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Od sedaj pa je ta poenostavitev plačevanja na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec) – pomeni, tudi za tiste gospodarske subjekte, ki imajo zaposlene delavce.

 Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev, obračunanih z REK obrazcem, lahko tako zavezanec mesečne obveznosti plača le z enim e-računom.

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve, obračunane z REK obrazcem, plačeval z e-računom?

Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna.

FURS bo zavezancu, za katerega je prejel prijavo na prejem e-račun, na podlagi oddanega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo naslednji dan po oddaji REK obrazca poslan zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Za izvršitev plačila mora zavezanec še potrditi plačilni nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom. Rok za plačilo obveznosti do FURS je pet dni od dneva izplačila dohodka.

Vir, FURS

Nabave in dobave blaga v EU

 

S 1.1.2020 so začela veljati strožja pravila za oproščeno dobavo blaga v EU po 1. točki 46. člena ZDDV-1.

Poleg že veljavnih pogojev za prenos obračuna DDV na kupca:

dosledno preverjanje in pridobivanje identifikacijske številke za DDV

redno poročanje o transakciji v rekapitulacijskem poročilu

mora davčni zavezanec domnevo, da je bilo blago v drugo članico državo res dobavljeno izpolniti naslednjo novo zahtevo:

Najkasneje 10. dan meseca po dobavi pridobi od pridobitelja blaga izjavo, da je bilo blago prepeljano in navedbo namenske države.

V tej novi izjavi mora biti navedeno: datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količina in vrsta blaga, datum in kraj prihoda blaga, ob dobavi prevoznih sredstev pa identifikacijska številka prevoznih sredstev in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja.

V kakšni obliki bodo te izjave, ki bodo lahko poslane po elektronski pošti, nam še ni znano.

Kot kupec boste morali takšno izjavo poslati dobavitelju, kot prodajalec jo boste pa morali od dobavitelja iz EU prejeti.

Izjavo boste priložili računu, ki ga boste dostavili servisu. V primeru da izjave ne bo, bomo moral pri dobavitelju obračunati naš DDV.

Samo z veliko mero resnosti in odgovornosti bomo kos tem novim birokratskim pravilom.