Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Nabave in dobave blaga v EU

 

S 1.1.2020 so začela veljati strožja pravila za oproščeno dobavo blaga v EU po 1. točki 46. člena ZDDV-1.

Poleg že veljavnih pogojev za prenos obračuna DDV na kupca:

dosledno preverjanje in pridobivanje identifikacijske številke za DDV

redno poročanje o transakciji v rekapitulacijskem poročilu

mora davčni zavezanec domnevo, da je bilo blago v drugo članico državo res dobavljeno izpolniti naslednjo novo zahtevo:

Najkasneje 10. dan meseca po dobavi pridobi od pridobitelja blaga izjavo, da je bilo blago prepeljano in navedbo namenske države.

V tej novi izjavi mora biti navedeno: datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količina in vrsta blaga, datum in kraj prihoda blaga, ob dobavi prevoznih sredstev pa identifikacijska številka prevoznih sredstev in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja.

V kakšni obliki bodo te izjave, ki bodo lahko poslane po elektronski pošti, nam še ni znano.

Kot kupec boste morali takšno izjavo poslati dobavitelju, kot prodajalec jo boste pa morali od dobavitelja iz EU prejeti.

Izjavo boste priložili računu, ki ga boste dostavili servisu. V primeru da izjave ne bo, bomo moral pri dobavitelju obračunati naš DDV.

Samo z veliko mero resnosti in odgovornosti bomo kos tem novim birokratskim pravilom.