Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Do 2. 11. 2018

 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2018 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2018

Do 10. 11. 2018

 • Statistika finančnih računov – samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2018

Do 12. 11. 2018

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2018

Do 15. 11. 2018

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2018
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu oktobru 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za oktober 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 11. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za oktober 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 11. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za oktober 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 11. 2018

Do 19. 11. 2018

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2018
 • na dan izplačila dohodkov: obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 20. 11. 2018

 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zacarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za oktober 2018 in prispevkov za socialno varnost ( OPSVZ/OPSVL)
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2018
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2018
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2018
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za oktober 2018
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2018
 • Obrazec DDV-O za oktober 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2018 (op. plačilo DDV je 30.11.)

Do 30. 11. 2018

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za oktober 2018
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2018
 • obrazec 1-ZAP/M -Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2018
 • obrazec 1A -Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2018 izplačani samostojno