Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

O podjetju Damaks d.o.o.

DAMAKS d.o.o. je računovodski servis, ki je zrastel na dolgoletnih izkušnjah in uspešni tradiciji predhodnika DAS BIRO-JERAN MAKSIMILJAN S.P. , uveljavljenega zlasti med obrtniki in podjetniki na območju občine Domžale. Prav trajno zadovoljstvo strank je prispevalo k širitvi dejavnosti in krepitvi servisa. Kot gospodarska družba servis deluje od leta 2000.

V podjetju je sedaj redno zaposlenih pet usposobljenih delavcev knjigovodij in računovodij, nekaj starejših in par mlajših tako, da se uspešno prepletajo izkušnje in modrost z mladostno inovativnostjo in novimi znanji, ki jih pridobivamo z rednim izobraževanjem in usposabljanjem.

Strankam skušamo nuditi čim kompletnejše storitve in jim pomagati pri reševanju vseh vprašanj in problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Mislimo, da prav to stranke najbolj cenijo in so nam praviloma dolga leta zveste, saj čutijo, da skrbimo zanje in nam ni vseeno, če se znajdejo v krizi.

  • Tako opravljamo naslednje storitve:
  • Knjigovodstvo (enostavno in dvostavno)
  • Računovodstvo
  • Računovodsko, poslovno in davčno svetovanje
  • Urejanje kadrovskih zadev
  • Izvršbe na podlagi verodostojne listine
  • Pomoč pri vlaganju vlog, zahtevkov, pritožb
  • Pomoč pri urejanju manj zahtevnih upravnih zadev

Poudariti želimo, da pri vodenju poslovnih knjig, sestavi bilanc in davčnih obračunih dosledno spoštujemo predpise in sledimo načelu, da morajo biti zaključni računi razumni in realni, da je državi pač treba dati kar ji gre, pa nič več , in se tako izogniti nepotrebnim
zapletom, nadzoru in inšpekcijam.

Računovodski servis je član združenja računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici
Slovenije.