Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Davčna svetovanja

Našim strankam svetujemo v okviru naših možnosti na vseh področjih podjetniškega poslovanja, v zahtevnih primerih pa jih usmerjamo na zunanje partnerje, specializirane za posamezna področja ali odvetniško pisarno.

Tako jih opozarjamo na osnovna pravila in ukrepe pri pridobivanju poslov, od oblikovanja pobud do sklepanja pogodb in končnih obračunov.

Pomagamo jim pri razumevanju posameznih poslovnih dogodkov in njihovem vplivu na finančni rezultat podjetja.

Odgovarjamo jim na mnoga vprašanja v zvezi z obračunavanjem DDV, pravilnim izdajanjem računov in likvidacijo prejetih faktur.

Pojasnjujemo jim sistem obdavčitve in predstavimo vse možnost za koriščenje davčnih olajšav za optimiziranje davčnih obveznosti.

Spremljamo razvoj podjetnikov in jih usmerjamo v statusne in organizacijske spremembe s ciljem doseči ugodnejši poslovni in davčni položaj.

Imate vprašanje?

Z veseljem odgovorimo vsem vašim vprašanjem