Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Knjigovodske storitve

Poslovne knjige je sicer možno voditi po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva. V našem podjetju smo mnenja , da je pravo knjigovodstvo le dvostavno knjigovodstvo. Dvostavno knjigovodstvo je obvezno za vse gospodarske družbe in »večje« podjetnike. Priprava dokumentacije in evidentiranje poslovnih dohodkov je zahtevnejše, vendar preglednejše in bolj zanesljivo. Stranka mora voditi pomožne knjigovodske evidence. Usklajujemo seveda saldokonte s kupci in dobavitelji in stanje na finančnih karticah strank na DURS.

Imate vprašanje?

Z veseljem odgovorimo vsem vašim vprašanjem