Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Računovodske storitve

Na podlagi vodenja poslovnih knjig v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi se knjige enkrat letno zaključijo in izdela poslovno poročilo.

Poleg finančnega računovodstva, ki zagotavlja podatke o zunanjem poslovanju firmam, pomagamo podjetju spremljati in presojati stroške notranjega poslovanja.

Ažurno vodenje knjigovodstva pa omogoča tudi medletno računovodsko poročanje stranki o trenutnem rezultatu poslovanja in predvidevanja do konca obračunskega obdobja.

Seveda pa stranki pojasnimo pomen posameznih računovodskih postavk in letno poročilo
temeljito obrazložimo..

Imate vprašanje?

Z veseljem odgovorimo vsem vašim vprašanjem