Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Upravljanje s terjatvami

Našim strankam, kot tudi zunanjim naročnikom pomagamo pri upravljanju s terjatvami.

Ker je plačilna disciplina v Sloveniji še vedno velik problem upnikom pomagamo s preverjanjem dolžnikov, pisanjem opominov kot tudi s telefonskimi pogovori z dolžniki. Na več načinov skušamo doseči poplačilo terjatev izvensodno.

Vlagamo tudi elektronske izvršbe, spremljamo potek izvršilnih postopkov vse do poplačila ali končanih postopkov prisilne poravnave in stečaja insolventnih dolžnikov.

Imate vprašanje?

Z veseljem odgovorimo vsem vašim vprašanjem