Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Urejanje kadrovskih zadev

Stranke seznanjamo z osnovnimi pravili delovnih razmerij po zakonu o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah, s sistemom nagrajevanja, prekinjanja pogodb o zaposlitvi, določanjem dopustov in drugimi pravicami in obveznostmi delodajalca in delavcev.

Za njih izdelujemo pogodbe o zaposlitvi, jim pomagamo pri pridobivanju raznih subvencij ali koriščenju različnih olajšav in oprostitev pri plačilih prispevkov.

Imate vprašanje?

Z veseljem odgovorimo vsem vašim vprašanjem