Računovodski servis

Kjer so težave priložnosti in podjetništvo užitek!

Svojim strankam zagotavljamo zanesljive in varne računovodske storitve, kjer nismo zgolj »računovodja«, ampak tudi partner na poslovni poti.

Urejeno računovodstvo v podjetju je pogoj, da podjetje uspešno posluje. To vam zagotavlja le kvaliteten računovodski servis in strokovno usposobljeni računovodja, ki se prilagodi vam in vašemu načinu poslovanja.

Sodoben računovodski
program OpPIS:

Pristop našega poslovanja temelji na tem, da našim strankam ponudimo najboljše rešitve, ki so zanesljive, transparentne in enostavne. Tako pri našem delu uporabljamo program OpPIS, ki je moderen računovodski program in je popolnoma kompatibilen z drugimi glavnimi poslovno/računovodskimi programi kot so: Vasco, Pantheon, Minimax, Metakocka, … kar omogoča različne uvoze in izvoze podatkov.

Če je le mogoče, se izogibamo ročnemu knjiženju dokumentov, saj nam tako ostane več časa za pomembnejše analize poslovanja.

Nudimo vam uporabo programa OpPIS client, s katerim prinašanje dokumentacije v računovodski servis ni več potrebno.

Pregledovanje in vnašanje podatkov je možno kjerkoli in kadarkoli. Potrebujete le internetno povezavo.

Storitve

01. Računovodske storitve

Računovodski servisi že dolgo nismo samo zunanji izvajalci, ki knjižimo dokumentacijo, ampak mnogo več. Ažurno vodenje knjigovodstva omogoča medletno računovodsko poročanje stranki o trenutnem rezultatu poslovanja in predvidevanja do konca obračunskega obdobja. Letna poročila strankam obrazložimo na njim razumljiv način.
Računovodski servis DAMAKS je v prvi vrsti vaš partner, ki razume vaše potrebe in vam pomaga takrat, ko je to najbolj potrebno.

02. Knjigovodske storitve

Poslovne knjige je možno voditi po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva. Vendar smo v našem podjetju mnenja , da je pravo knjigovodstvo le dvostavno knjigovodstvo. Dvostavno knjigovodstvo je obvezno za vse gospodarske družbe in »večje« podjetnike.

Priprava dokumentacije in evidentiranje poslovnih dohodkov je zahtevnejše, vendar preglednejše in bolj zanesljivo. Stranka mora voditi pomožne knjigovodske evidence. Saldokonte usklajujemo s kupci in dobavitelji ter stanjem strank na finančnih karticah Davčne uprave Republike Slovenije.

03. Kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje je storitev, ki zajema pomoč pri nalogah in odločitvah iz vsakodnevne kadrovske prakse. Kadrovsko svetovanje zajema svetovanje s področja delovnega prava, ki ga potrebujejo tako podjetja, kot tudi zaposleni.

Stranke seznanjamo z osnovnimi pravili delovnih razmerij v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah, s sistemom nagrajevanja, prekinjanja pogodb o zaposlitvi, določanjem dopustov in drugimi pravicami in obveznostmi delodajalca in delavcev.
Za vas izdelujemo pogodbe o zaposlitvi, vam pomagamo pri pridobivanju raznih subvencij ali koriščenju različnih olajšav in oprostitev pri plačilih prispevkov.

S kom sodelujemo?

• Mikro, majhnimi in srednjimi podjetji.
• Samostojnimi podjetniki (redna ali dopolnilna dejavnost).
• Subjekti, ki samostojno opravljajo poklic (odvetniki, zdravniki,
novinarji, kmetje, športniki, …).
• Društvi in
• zavodi zasebnega prava.

Našim partnerjem zagotavljamo zanesljivo storitev, prilagojeno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja ter ostalim zahtevam.

0 +
Let izkušenj
0 +
Zadovoljnih strank
0 +
Izdelanih bilanc
0 %
Ažurnost & Zanesljivost
Scroll to Top

POSVET S STROKOVNJAKOM